Klepp Sparebank melder om et resultat etter skatt på 27,05 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 17,18 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 35,83 millioner kroner, sammenlignet med 23,27 millioner kroner året før.Netto ente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 56,36 millioner kroner, sammenlignet med 46,84 millioner kroner i tredje kvartal 2009.Her er.