Sparebank 1 SR-Bank melder om et resultat etter skatt på 300 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 399 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 386 millioner kroner, sammenlignet med 503 millioner kroner året før.Resultatet før nedskrivninger på utlån ble 429 millioner kroner, mot 588 millioner kroner året før.Netto rentenntekter beløp seg til 436 millioner kroner, sammenlignet med 465 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Netto provisjons- og andre inntekter var på 264 millioner kroner, mot 262 millioner kroner i fjor.- Resultatet preges av gjennomgående god drift i konsernet, en positiv utvikling i verdipapirmarkedene og relativt lave tap. Vi registrerer lysere utsikter for næringslivet og optimisme i boligmarkedet. Resultatet speiler denne positive utviklingen, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.Her er og