Starter bygging av 90 leiligheter

Veidekke startet i dag oppføringen av 90 leiligheter for Panorama.

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. Foto: Scanpix
Børs

Veidekke Entreprenad har nå avsluttet prosjekteringen av den 100 meter lange lamellblokken med 90 leiligheter, der Veidekke har fått i oppdrag både å utvikle prosjektet og oppføre blokken for Panorama i Sollentuna, opplyses det i en melding.Oppdraget har en samlet verdi på 240 millioner svenske kroner, hvorav lamellblokken står for 125 millioner svenske kroner.Datoen for byggstart er 7. oktober, og ferdigstillelse er planlagt til våren 2012. Rundt 90 prosent av leilighetene er allerede solgt.I tillegg til lamellblokken omfatter oppdraget fire høyblokker med rundt 82 leiligheter. Prosjekteringen av disse starter omgående og antas å være klart i løpet av våren 2011.

Nyheter
Børs