Konsernsjef Helge Lund håper han kan overbevise befolkningen, politikerne og det lokale næringslivet om at oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan gi positive ringvirkninger. Med seg har han utsikter om mange nye arbeidsplasser, skriver VG.- Petroleumsnæringens aktiviteter kan gi betydelige ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt. De industriskissene vi har framlagt for området, viser at det kan skapes rundt 2.000 nye arbeidsplasser i regionen, sier Lund.Lund mener Snøhvit-feltet i Hammerfest viser at oljeboring kan skape befolkningsvekst, oppblomstring av selskaper og store skatteinntekter.Bellona mener Statoils rapport om positive ringvirkninger og 2.000 nye arbeidsplasser er overdrevent positiv.- Dette er basert på en del scenarier der Statoil trekker absolutt alt til sin fordel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.