Chicago PMI, den amerikanske innkjøpsindeksen, kom inn på 60,6 i oktober, mot ventet 58,0. I september var indeksen 60,4.
En indeks over innkjøpssjefer i Illinois, Indiana and Michigan. Indeksen publiseres den siste handelsdagen hver måned, men indeksens viktighet er lavere enn ISM-rapporten. Den blir nå brukt som et middel for å spå retningen på ISM-rapporten.Utgangspunktet til indeksen er "50", så et fall under 50 er et tegn på et tilbakefall, mens et tall over 50 betyr vekst.