Sterkt kvartal for Nordea

Nordea hadde rekordhøye inntekter og et av sine beste driftsresultater noensinne i tredje kvartal 2010.

Nordea-logo - Foto: banken

Nordea melder om et resultat etter skatt på 711 millioner euro i 3. kvartal 2010, mot 626 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,18 euro, mot 0,15 euro ved samme korsvei i fjor.- Nordea hadde et sterkt kvartal med rekordhøye inntekter og et av våre beste driftsresultater noensinne. De underliggende kundeaktivitetene øker fortsatt, tap på utlån går ned, og risikojustert resultat er tilbake på samme nivå som i fjor, sier konsernsjef Christian Clausen i en pressemelding.Driftsinntektene beløp seg til 2.363 millioner euro, sammenlignet med 2.277 millioner euro i 3. kvartal 2009.Driftsresultatet ble 960 millioner euro, mot 832 millioner euro året før.Banken gjør ingen endringer i guidingen- Justert for valutakurseffektene forventer Nordea at kostnadsøkningen i 2010 stort sett vil være på samme nivå som i 2009, inklusive effektene av vekst- og effektiviseringstiltakene. Netto tap på utlån forventes å bli lavere i 2010 enn i 2009. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i takt med den økonomiske oppgangen. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 som følge av lavere inntekter i Treasury og Markets , heter det i rapporten.Her er rapporten fra Nordea