Storaksjonær selger aksjer for 148 mill.

Etter de siste måneders kursoppgang velger storaksjonær å selge unna aksjer for 148 millioner kroner.

Foto: AP
Børs

Blommenholm Industrier AS (eies av Stiftelsen Tinius som ble stiftet av Tinius Nagell-Erichsen - arvingene etter Tinius Nagell-Erichsen), har i dag solgt 970.000 aksjer i Schibsted ASA. Salgskursen var 153,00 kroner pr. aksje, hvilket betyr at Blommenholm frigjør 148,4 millioner kroner.Selgers beholdning av Schibsted-aksjer etter salget er 28.188.589 aksjer. Blommenholm Industrier er Schibsteds største aksjonær.Blommenholm Industrier eide 26,1 prosent av aksjene i Schibsted inntil den offentlige emisjon som fant sted i Schibsted i fjor sommer. Styret vurderte da emisjonskursen som så lav, at selskapet tegnet mer enn sin forholdsmessige andel. Det førte til en økning i eierandelen til 27,0 prosent.Dagens salg innebærer en reduksjon av eierandelen fra 27,0 prosent tilbake til 26,1 prosent, det opprinnelige nivå. Blommenholm Industriers målsetning om å være en langsiktig eier av mer enn 25 prosent av aksjene i Schibsted ligger fast.

Nyheter
Børs