Deutsche Bank melder om et resultat etter skatt på minus 1.218 millioner euro i 3. kvartal 2010, mot pluss 1.393 millioner euro i samme periode året før. Ifølge Bloomberg var det ventet et underskudd på hele 1,5 milliarder euro. Underskuddet skyldes gigantiske avsetninger i forbindelse med Postbank.Resultat per aksje ble minus 1,75 euro, mot 1,98 euro ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 1.048 millioner euro, sammenlignet med 1.315 millioner euro året før.Netto renteinntekter beløp seg til 3.415 millioner euro, sammenlignet med 3.133 millioner euro i 3. kvartal 2009.