Selskapet Orkla melder om et resultat etter skatt på 3.112 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 481 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge SME Direkt var det ventet et resultat på 2.871 millioner kroner.Resultat per aksje ble 3,10 kroner, mot 0,50 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,81 kroner per aksje.- Det er tilfredsstillende å registrere en klar resultatfremgang i kvartalet. Den underliggende driften er styrket i alle forretningsområdene, mens spesielt Elkems silisiumrelaterte virksomhet også har hatt god drahjelp fra bedre markeder og høyere priser, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.
Resultatet før skatt ble 3.434 millioner kroner, sammenlignet med 494 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 3.201 millioner kroner.Driftsresultatet ble 1.139 millioner kroner, mot 664 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 1.150 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 16.263 millioner kroner, sammenlignet med 14.088 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 16.073 millioner kroner.Wiggen gjentar selskapets ambisjoner om å slanke virksomheten i konglomerater gjennom å gå ut av noen virksomhetsområder.- Vi er imidlertid ikke i noen presset situasjon, og vil ta den tid vi trenger for å finne frem til gode løsninger, skriver Bjørn Wiggen i en pressemelding torsdag morgen.Selskapet skriver videre at de venter at den globale økonomiske veksten vil fortsette, men med økt usikkerhet knyttet til utviklingen i de ulike markedene.Selskapet skriver at for Orkla Brands er råvareprisutviklingen sammensatt, men i sum negativ. Med en bredbasert produktportefølje er imidlertid ikke Orkla Brands spesielt eksponert mot enkeltråvarer.Det er videre klart at Orklas investeringsportefølje hadde en avkastning på 21,3 prosent i tredje kvartal 2010. Porteføljens markedsverdi ved utgangen av kvartalet var 11.721 millioner kroner.Til sammenligning steg Morgan Stanley Nordic Index 16,0 prosent og Oslo Børs Hovedindeks 2,7 prosent i samme periode.Her er og fra Orkla