Selskapet Siem Offshore melder om et resultat etter skatt på 27,02 millioner dollar i 3. kvartal 2010, mot 34,53 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,07 dollar, mot 0,12 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 27,72 millioner dollar, sammenlignet med 35,52 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 14,76 millioner dollar, mot 27,29 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 57,95 millioner dollar, sammenlignet med 46,48 millioner dollar i 3. kvartal 2009.Siem Offshore skriver at flere supply-skip har returnert til Nordsjøen og at flere ventes å returnere fremover samtidig som spotmarkedet har svekket seg siden forrige kvartal og ventes fortsatt svakt gjennom vintersesongen.Selskapet er positiv til de langsiktige utsiktene grunnet generelt høyere lete- og produksjonsaktivitet samt at økningen av større supplyskip vil falle i 2011.Her erog fra Siem Offshore