Ordreinngangen av varige goder steg med 3,3 prosent i september, mot ventet 2 prosent. Det er den største økningen siden januar.I august var fallet på 1,0 prosent.Uten transportordre var fallet på -0,8 prosent, mot ventet +0,5 prosent. I august var det en oppgang på 1,9 prosent.Uten forsvarsordre var økningen 2,9 prosent. I august var det et fall på 0,9 prosent.