TINE-konsernet melder om et resultat før katt på 454 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 359 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet ble 464 millioner kroner, mot 356 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 4.833 millioner kroner, sammenlignet med 4.774 millioner kroner i 3. kvartal 2009.