Blom melder om et resultat etter skatt på 2,5 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot -3,1 millioner kroner i samme periode året før.- Etterspørselen etter selskapets kontraktsbaserte tjenester hvor offentlig sektor utgjør den største kundegruppen, har så langt i 2010 vært preget av fortsatt svak økonomi i en rekke av de land hvor vi har en vesentlig del av vår virksomhet. Det har midlertidig gitt et prispress for deler av virksomheten, samt forskyvninger av avrop på inngåtte rammekontakter. Omsetningen innen Geo Engeneering forventes å være lavere i 2010 enn i 2009, skriver Blom i rapporten.Resultatet før skatt ble 3,1 millioner kroner, sammenlignet med -4,3 millioner kroner året før.EBITDA-marginen var på 20 prosent mot 13 prosent i 3. kvartal 2009. Driftsresultatet (EBIT) ble 10,3 millioner kroner, mot 3,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 165 millioner kroner, sammenlignet med 203 millioner kroner i 3. kvartal 2009.
- På bakgrunn av at fortsatt svak økonomi i en rekke land midlertidig har medført økt prispress for deler av vår virksomhet, samt utsatte avrop innen inngåtte rammekontrakter har selskapet valgt å fokusere på tjenester hvor forsvarlige marginer kan oppnås. Denne strategi forventes å medføre negativ vekst i selskapets omsetning i 2010. Selskapet har i inneværende år redusert kostnadsbasen betydelig og har en tilfredsstillende ordrereserve for levering i 2011, hvilket vil gi et godt grunnlag for å generere lønnsomhet i 2011, heter det i rapporten.Her er og fra Blom.