Styret i EDB ErgoGroup ASA ønsker å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 900 millioner kroner. Emisjonen forventes vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling (EGF) den 19. november 2010.Størrelsen på NOK 900 millioner er basert på en gjennomgang av fremtidig kapitalbehov og kapitalstruktur. Størrelsen på fortrinnsrettsemisjonen er skalert for å sikre at selskapet har finansiell fleksibilitet til å møte selskapets forpliktelser samt realisere den kommuniserte strategien.Fortrinnsrettsemisjonen er, med visse forbehold, garantert fulltegnet. EDB ErgoGroups hovedaksjonærer, Posten og Telenor, støtter fortrinnsrettsemisjonen. Posten har forhåndsforpliktet seg til å tegne det antall aksjer som er nødvendig for å få en eierandel på 40,0 prosent etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen, og Telenor har forhåndsforpliktet seg til å tegne det antall aksjer som er nødvendig for å opprettholde sin eierandel på 27,2 prosent.Den resterende andelen blir garantert av et banksyndikat som består av DnB NOR Markets, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Nordea Bank Norge ASA, og Handelsbanken Capital Markets