Den tyske kjemileverandøren BASF melder om et resultat etter skatt på 1,25 milliarder euro i 3. kvartal 2010, mot 237 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,35 euro, mot 0,26 euro ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 2,05 milliarder euro, sammenlignet med 798 millioner euro året før.Driftsresultatet ble 2,15 milliarder euro, mens selskapets driftsinntekter beløp seg til 15,78 milliarder euro, sammenlignet med 12,78 milliarder euro i 3. kvartal 2009. Det er en oppgang på 23 prosent fra fjoråret.Her er.