Oljeselskapet Chevron har fredag lagt frem et resultat etter tredje kvartal 2010 på 1,87 dollar per aksje.Eksperter hadde i følge Thomson Financial på forhånd ventet et resultat på 2,15 dollar per aksje.Fasit for tilsvarende periode i fjor var på 1,92 dollar per aksje.Selskapet hadde totale inntekter på 49 milliarder dollar i kvartalet mot 45 milliarder dollar i fjor og mot ventet 49 milliarder dollar.Oljeproduksjonen var på 2,74 millioner fat oljeekvivalenter pr dag i tredje kvartal mot 2,70 millioner fat pr dag samme kvartal året før.