Over 50 prosents bedring for AGR

Selskapet AGR Group har tirsdag lagt frem kvartalstall for Q3 som er over 50 prosent bedre enn hva tilfellet var ved samme periode i fjor.

Konsernsjef AGR Group - Sverre Skogen - Foto: Finansavisen
Børs

Selskapet AGR Group melder om et resultat etter skatt på 35,99 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 23,56 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,29 kroner, mot 0,33 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 53,09 millioner kroner, sammenlignet med 34,64 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 77,30 millioner kroner, mot 63 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 616,83 millioner kroner, sammenlignet med 599,39 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Selskapet opplyser i sin rapport tirsdag at en rekke brønner på norsk kontinentalsokkel er utsatt til fjerde kvartal 2010, og AGR venter derfor økt aktivitet i Q4-2010.Her er rapporten

Nyheter
Børs