Analytiker: Kjøp, kjøp og kjøp

Analytiker Asbjørn Taugbøl venter kursoppgang og rykker ut med følgende kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot høy risiko.

Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Bonheur, Deep Sea Supply og PCI Biotech Holding som kjøpskandidater av varierende grad.Les også: Analytiker anbefaler fem aksjer- Bonheur ligger i en stigende trend og har steget kraftig siden bunnen i august. Motstanden rundt 171 kroner er dessuten brutt, noe som åpner for videre oppgang på mellomlang sikt. Den sterke oppgangen kan dog gi reaksjoner ned mot 171 kroner. Dersom dette støttenivået brytes, vil det utløse et salgssignal. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Deep Sea Supply ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga i tillegg et kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11,23 kroner for en uke siden. Aksjen har kortsiktig støtte ved ca. 11,23 kroner, og mer markert støtte ved ca. 10,70 kroner. Det er lite motstand før ved ca. 13,00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- PCI Biotech Holding går sidelengs mellom støtte ved ca. 36 kroner og motstand rundt 58 kroner på mellomlang sikt. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. På kort sikt vender aksjen opp fra støtten, og videre oppgang mot 58 kroner indikeres. Aksjen er positiv på innsidehandler. Høy risiko. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, avslutter Taugbøl.

Nyheter
Børs