Har tjent 174 millioner på disse to aksjene

I år har børsselskapene emittert nær 44 milliarder kroner. Rasmussengruppen har tjent 170 millioner kroner på to norske børsgiganter.

REC-logo og solcellepanel fra selskapet - Foto: Finansavisen
Børs

Mens både 2006 og 2007 var gode år for å reise penger, stoppet emisjonsaktiviteten helt opp under finanskrisen, skriver Finansavisen.De to siste årene har meglerhusenes corporate-avdelinger hatt hendene fulle igjen, og til sammen ble 51 milliarder kroner hentet inn til børsselskapene i fjor.I 2010 er det reist 43,6 milliarder kroner over Oslo Børs, og da er ikke Gjensidigestiftelsens nedsalg på 12 milliarder kroner i desember medregnet.Rasmussengruppen er veldig aktive i aksjemarkedet. De har kjøpt og solgt aksjer i flere av de største selskapene i året som har gått. De tok i sommer en gevinst på 200 millioner kroner i Telenor.Etter dette salget var de med i emisjonen i Hydro. Her har familieselskapet en urealisert gevinst på hele 269 millioner kroner, hvor gevinsten fra emisjonen utgjør 138 millioner kroner.Rasmussengruppen deltok også i REC-emisjon i sommer hvor de sitter med en urealisert gevinst fra kapitalutvidelsen på 36,5 millioner kroner.

Nyheter
Børs