NorDiag-emisjon i boks

NorDiag har hentet over 11 millioner kroner. Dette skal pengene i hovedsak gå til.

Adm. dir. Mårten Wigstøl i NorDiag - Foto: Finansavisen
Børs

NorDiag har fullført en rettet emisjon på 6.206.528 aksjer, går det frem av en børsmelding sendt ut torsdag kveld.Tegningskursen ble satt til 1,80 kroner, som gir en brutto kapitaltilførsel på 11,17 millioner til selskapet.- Dette vil sikre arbeidskapital til å forbedre marginer og til den betydelige veksten selskapet forventer fremover mot et positivt driftsresultat, og vil samtidig finansiere videre utvikling av den unike Arrow-teknologien til et fullt integrert system, sier adm. dir. direktør Mårten Wigstøl.6-7 millioner skal brukes på investeringer i produksjonsfasiliteter og produksjonsutstyr for automatisk fylling og forsegling av Arrow-kits. Utstyret er tidligere delfinansiert ved et lån fra Innovasjon Norge.Les mer her.

Nyheter
Børs