Vil vokse, men vet ikke hvor mye

Yara International har et uttalt ønske om å bli større og å kapre markedsandeler. Men hvor mye de ønsker å ese ut vil de ikke ut med.

Yara Fullgjødsel på trappa til Oslo Børs - Foto: Scanpix
Børs

Yara Internationals konsernsjef Jørgen Ole Haslestad uttaler til TDN Finans tirsdag at selskapet hans ønsker å øke sin markedsandel i det globale gjødselmarkedet, men at man ikke har satt noe mål vedrørende hvor mye større man vi bli.Haslestad sier at selskapet nå har en markedsandel på rundt 7,5 prosent. Tidligere har Yara uttrykt at en markedsandel på 10 prosent vil være optimalt. Dette tallet vil imidlertid ikke Haslestad sette to streker under.- Thorleif (Enger (tidligere konsernsjef) var sterk i forhold til dette på et tidspunkt. Vi har ikke sagt at vi ikke mener at ti prosent er riktig, men for å kunne ha makt til å balansere markedet må en vel opp på 17-20 prosent andel, sier Haslestad.Han mener at Yara som selskap på nåværende tidspunkt ikke ønsker å legge for mye vekt på et tallfestet mål.- Vi vil øke markedsandelen vår, men om det blir 10, 12 eller 9 prosent er ikke noe essensielt for meg. Vi ønsker å vokse ja, og 10 prosent er et greit nivå. Det er ikke det at vi har gått bort fra det som et mål, men vi legger ikke så mye vekt på det absolutte nivået, sa Haslestad.Yara stiger tirsdag 1,02 prosent til 327,20 kroner.

Nyheter
Børs