Aksjene de store fiskene handler i

Også i forrige uke var en rekke av de store fiskene aktive i markedet. Celina Midelfart, Tore Aksel Voldberg, Stein Haudemann Andersen og Torstein Tvenge er noen av navnene som går igjen.

Foto: Scanpix
Børs

Flere profilerte investorer var aktive i aksjemarkedet forrige uke.Blant de som solgte aksjer var Sundt AS, der Christian Ringnes er styreleder, som kvittet seg med 200.000 aksjer i Oslo Axess-selskapet ScanArc. Ringnes & Co. er nå 13. største aksjonær i selskapet med 706.000 aksjer - totalt 2,18 prosent.Celina Midelfart og hennes Midelfart Invest AS er for øvrig 8. største aksjonær i selskapet.Awilco Invest AS står denne uken oppført med 1 million færre aksjer i Polarcus, som også omsettes på Oslo Axess. Awilco er nest største investor i seismikk-aktøren og har 7,57 prosent av aksjene.Finansmannen Dag Eystein Koppang har solgt 178.699 aksjer i Oslo Axess-aktøren Cecon, og er nå 8. største aksjonær - ned fra 7. plassen forrige uke. Koppang har nå 1,80 prosent av selskapet.Øystein Stray Spetalens bror, Eigil Stray Spetalen, solgte via sitt Kristianro AS 50.000 aksjer i Nordic Semiconductor i forrige uke. Kristianro er 20. største aksjonær i selskapet og har 1,8 millioner aksjer. Også forrige mandags lister viste at Kristianro hadde solgt 50.000 aksjer i Nordic Semiconductor.Bror Øystein Stray Spetalen går fra 23. plass til 26. plass på Topp 39 i Atea, etter et kjøp av 68.000 aksjer. Hans Tycoon Industrier AS sitter nå på 0,62 prosent av selskapet.Den London-baserte investoren Alexander Hansson kjøpte i forrige uke 635.000 aksjer i SeaBird Exploration via sitt Scandic American Shipping LTD. Hansson har 3,36 prosent av selskapet, litt over 5,8 millioner aksjer. Han er 8. største aksjonær, og stod forrige uke oppført med 415.000 ytterligere aksjer i SeaBird.Hansson faller i tillegg ut av Topp 30-listen i Nio Securities, der han forrige uke var på 29. plass. Tidligere friidrettsstjerne Steinar Breidsvoll Hoen selger 5.000 aksjer i samme selskap.Celina Midelfarts Midelfart Invest AS står oppført med 6000.000 flere aksjer i Nio enn listene for fjorten dager siden viste. Hun går dermed fra 15. plass blant de største aksjonærene i selskapet til 11. plass. Midelfart har 2,04 prosent av Nio - 930.000 aksjer.Investor Lars Moldestad står denne uken oppført med 1,655 millioner flere aksjer i Nio Security, og går dermed fra 3. plass til 2. plass på Topp 30-listen. Moldestad har nå 16,17 prosent av selskapet - drøye 7,35 millioner aksjer.Også Haakon Sæter og hans Silvercoin Industries AS handlet også i Nio, og her ble 247.370 aksjer kjøpt. Sæter & Co. har nå 2,25 prosent av selskapet og er 9. største aksjonær - opp fra forrige ukes 11. plass.Sæter handlet også i Wentworth Resources, og her ble 30.000 aksjer kjøpt inn. Silvercoin er nittende største aksjonær i oljeselskapet og har 0,88 prosent av aksjene.I tillegg var Sæter også på ferde i Eitzen Chemical, og handlet her 500.000 aksjer. Sæter & Co. er 23. største aksjonær i selskapet og har drøye 4,54 millioner aksjer.Toluma Norden AS, der Morten Wilhelm Wilhelmsen er styrets leder, solgte på sin side 1,5 millioner aksjer i Eitzen Chemical i forrige uke, og har 0,97 prosent av selskapet etter dette.Stein Haudemann Andersens Adrian AS dukker opp på Topp 30-listen i samme selskap og står oppført med 2,9 millioner aksjer - 0,38 prosent - noe som holder til 29. plass.Jan Haudemann-Andersens Datum AS kjøpte 475.000 aksjer i Eitzen Chemical og har nå 1,86 prosent - litt over 14 millioner aksjer. Datum er nå 7. største aksjonær - opp fra 8. plass på listen forrige uke.Epsilon AS, et heleid selskap av styremedlem Kjell Bråthen i Nordic Semiconductor, faller samtidig ut av listen i samme selskap. Bråthen var forrige uke på 25. plass med drøye 4,24 millioner aksjer.Epsilon solgte også aksjer i Codfarmers, og her forsvant 118.100 aksjer i forrige uke. Bråthen er nummer 16 på listen over de 30 største i fiskematselskapet, og har 1,26 prosent - totalt 1.881.900 aksjer.Investor Frode Teigen var forrige uke på ferde i Austevoll Seafood og kjøpte her 80.000 aksjer. Teigen har nå 0,35 prosent av selskapet, og stiger fra 28. plass til 25. plass blant de største aksjonærene etter det nevnte kjøpet.Teigen handlet også i Golar LNG, og her ble 63.000 aksjer kjøpt inn. Teigen er 7. største aksjonær i selskapet etter dette kjøpet og har totalt 0,40 prosent av aksjene - 150.000 aksjer.Ringreven Tore Aksel Voldberg kjøpte via sitt Dukat AS 20.000 aksjer i samme selskap i forrige uke. Voldberg har nå 0,13 prosent av selskapet, totalt 50.000 aksjer. Han stiger fra 28. plass blant de 30 største til 19. plass.Også i Golar LNG Energy har Dukat og Voldberg vært på ferde. 200.000 aksjer ble kjøpt i forrige uke, og Voldberg har nå 0,34 prosent av selskapet - totalt 800.000 aksjer. Han er her 17. største aksjonær.Samtidig dukker Torstein Ingvald Tvenge opp blant de 30 største aksjonærene i samme selskap. Han står oppført med 0,19 prosent av aksjene og det holder til en 27. plass på listen.Jens Ulltveit-Moes Kagra AS står denne uken oppført med 502.521 færre aksjer i REC. Kagra AS har 0,82 prosent av REC, mens Ulltveit-Moes Umoe AS sitter på 1,40 prosent.Ulltveit-Moe har tidligere vært åpen om at han låner ut sin aksjer i REC til shortere.Petter Stordalens Home Capital AS faller ut av Topp 30-listene i både Norske Skog og Grieg Seafood denne uken. Stordalen uttalte imidlertid til HegnarOnline mandag at han ikke har solgt en eneste av aksjene i Norske Skog.- Jeg har kun flyttet aksjene internt - ikke solgt - not ONE share, sier Stordalen. Om dette også gjelder aksjene i Grieg Seafood er uklart.Perestroika AS med Frederik Wilhelm Mohn i spissen solgte i forrige uke 86.232 aksjer i BWG Homes. Mohn & Co. er nå 15. største aksjonær i selskapet og sitter på 1,49 prosent - drøye 1,46 millioner aksjer.DNO Invest AS, der Berge Gerdt Larsen er styrets leder, kjøpte 461.543 aksjer i Rocksource i forrige uke. Dermed rykker DNO opp fra 18. plass til 15. plass blant de største aksjonærene, og kontrollerer nå drøye 2,76 millioner aksjer.Samtidig har Gerdt Larsen selv overført 6.233.838 av sine aksjer i DNO International fra Larsen Oil & Gas til selskapet Increased Oil Recovery AS, der han også er styreleder.Larsen Oil & Gas sitter nå på 2,55 prosent av aksjene i DNO - Increased Oil Recovery AS har 0,69 prosent.Naustervik Invest AS forsvinner ut av Topp 30-listen i John Fredriksen-selskapet Seawell. Forrige uke var Naustervik nummer 29 på listen med 560.000 aksjer. Awilco Invest solgte 550.000 aksjer i samme selskap og er nå nummer 12 på Topp 30 - ned fra 7. plass forrige uke. Awilco har 2,45 millioner aksjer i Seawell, 1,09 prosent.Fredriksen selv står oppført med 200.000 færre aksjer i selskapet enn oversikten forrige mandag viste.John Fredriksens Golden Ocean og Marine Harvest dukker også opp på oversikten over kjøpte og solgte aksjer i forrige uke, og investoren står selv via Hemen Holding og Geveran Trading oppført med flere aksjer i begge selskaper.HegnarOnline har skrevet tidligere om at flere av "handlene" til Fredriksen kan være aksjer som går ut/kommer tilbake fra lån etc.- På generell basis kan jeg si at det hender at aksjer kommer tilbake fra lån etc., og da vil det se ut på disse listene som om det har vært et kjøp, uten at det i realiteten har blitt foretatt noe slikt, uttalte Thomas Borchgrevink, sjef for markedsovervåking ved Oslo Børs, i juli i år.

Nyheter
Børs