Analysebyrå spår nullvekst og deflasjon

Det anerkjente analysebyrået Capital Economics ser alvorlige skyer på makrohimmelen i 2011.

Bear eller bull? - Foto: iStockphoto
Børs

Capital Economics forventer i følge Dagens Industri at redselen for deflasjon vil bre om seg mot slutet av året, og forventer nullinflasjon i G7-landene i 2012. De spår også et prisfall for industriråvarer på 20 prosent.2011 blir året der veksten bremser igjen, som følge av at de økonomiske stimulansene avtar. Capital Economics peker på de europeiske landene som den mest sannsynlige skuffelsen i år.Inflasjonsfrykten vil antakeligvis ha gode kår i starten av 2011, men markroøkonomene i analysebyrået forventer at dette vil erstattes av deflasjonsfrykt og gjennomsnittsinflasjonen i G7-landene er ventet å trekke seg ned mot null i 2012.Krisen i eurosonen kommer i følge analysebyrået til å forverres, og de tallfester sjansen til at noen kommer til å gå ut av EMU samarbeidet de neste fem årene til 50 prosent.Analysebyråets viktigste forventninger er:

  1. Dollaren styrkes men til tross for det, fortsetter gullet oppDollaren styrkes men til tross for det, fortsetter gullet opp
  2. Tilbakegang på store aksjemarkeder i andre halvår. Fremfor alt i USA.Tilbakegang på store aksjemarkeder i andre halvår. Fremfor alt i USA.
  3. Renten på den amerikanske tiåringen synker i løpet av åretRenten på den amerikanske tiåringen synker i løpet av året
  4. Prisene på industrielle råvarer vil faller 20 prosent.Prisene på industrielle råvarer vil faller 20 prosent.
  5. Gullprisene fortsetter oppGullprisene fortsetter opp
Til tross for den dystre fremtidsvisjonen avslutter de med å si at 2011 bør bli et relativt bra år for obligasjoner, valuta og aksjer i vekstmarkedene.

Nyheter
Næringsliv