Bedre USA-tall enn ventet

Den amerikanske Michigan consumer confidence-indeksen kom inn bedre enn ventet.

Foto: iStockphoto
Børs

Den amerikanske University of Michigan consumer confidence-indeksen var på 74,2 i januar, viser endelige tall. Foreløpige tall viste en indeks på 72,7.Det var ventet en indeks på 73,3.Dagens første spenningsmoment i USA ble utløst klokken 14:30. Da ble det kjent at bruttonasjonalproduktet i USA økte med 3,2 prosent i fjerde kvartal 2010, i forhold til samme kvartal året før. Ifølge Reuters var det ventet en økning på 3,5 prosent.Hva er Michigan consumer confidence-indeksen?University of Michigan samler inn data hver måned via telefon. Der må amerikanere uttale seg om sitt syn på egen og landets økonomi.Indeksen ble laget for å forstå seg bedre på amerikanere, spå utviklingen til den amerikanske økonomien og bedømme optimisme/pessimisme i USA.

Nyheter
Næringsliv