Gjeldsveksten økte med over 6 prosent

Kredittindikatoren (K2) har økt med 6,2 prosent på ett år.

Foto: Finansavisen
Børs

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,2 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 5,9 prosent måneden før. Størsteparten av oppgangen skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene. Tallet var i samsvar med forventningee.Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 618 milliarder kroner ved utgangen av desember, uendret fra måneden før.De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 203 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 3,0 prosent fram til utgangen av november. Denne veksten har vært økende siden utgangen av mars 2010.Det var ingen vekst i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld i perioden oktober-desember sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Når denne veksten er lavere enn tolvmånedersveksten, kan det indikere at tolvmånedersveksten vil falle i perioden framover.Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 119 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var dermed 6,5 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 6,4 prosent måneden før.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv