Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakker om en proppfull bankkonto og oppsving i etterspørselen. Her er dagens aksjetips.

Aksjestrateg i Terra Markets, Fredrik Kvale. Foto: Finansavisen
Børs

I dagens morgenrapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:•Atea (58,00) - Intel og IBM indikerer oppsving i IT-etterspørselen. Både Intel og IBM har lagt frem sterke tall for fjerde kvartal og indikerer gode utsikter for 2011 drevet av solid etterspørsel fra bedriftsmarkedet. Markedsutviklingen underbygger Ateas mål om NOK 20 mrd i inntekter og NOK 1 mrd i EBITDA i 2011. Vi har et kursmål på 66 kroner og anbefaler kjøp av aksjen.•Birdstep Technology (1,46) - sterk balanse. Selskapet meldte nylig om salg av Orbyte og Aptilo til en verdi av NOK 52m, tilsvarende om lag 50 prosent av selskapets markedsverdi. I etterkant av salget tilsvarer netto rentebærende kontanter om lag 75 prosent av markedsverdien til Birsdstep. Etter våre estimater er selskapet fullfinansiert frem til selskapet vil nå positiv kontantstrøm innen utgangen av 2011. Vi har et kursmål på NOK 2,4 kroner og anbefaler kjøp av aksjen, men understreker at risikoen er høy og at visibiliteten i aksjen meget lav.Les også: Står vi foran en korreksjon i aksjemarkedet?

Nyheter
Børs