Oppdretternes superlokaliteter

Fire av Norges største oppdrettsselskap er de heldige eierene av seks superlokaliteter for laks og ørret.

Oppdrettsanlegg - Foto: Scanpix
Børs

Marine Harvest, SalMar, Lerøy Hydrotech og Lerøy Midnor er selskapene som deler Norges seks superlokaliteter seg i mellom, skriver IntraFish fredag.Marine Harvest innehar to lokaliteter, en i Osen Kommune og en i Frøya Kommune, begge i Sør-Trøndelag. SalMars superlokalitet er i Hitra Kommune, mens Lerøy Midnor har to lokaliteter ved Gunnarøya og Fugløya S. Den siste superlokaliteten tilhører Lerøy Hydrotech og er ved Endresbukta i Kristiansund.De tre første har en maksimalt tillatt biomasse på 7.020 tonn. Mattilsynet kommenterer at det bare er de beste lokalitetene som bør utvides for storproduksjon, skriver IntraFish.

Nyheter
Børs