Saab får ordre fra svenske forsvaret

Forsvarsdivisjonen til Saab skal videreutvikle eksisterende materielsystem til Gripen

Saab sitt Royal Thai Airforce Gripen D på jomfrutur i 2009
Børs

Det svenske forsvaret betaler Saab 127 millioner kroner til videreutvikling av et materialsystem.Bestillingen innebærer at Saab skal videreutvikle og modernisere et delsystem i i Gripen C/D. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2011 og 2012.

Nyheter
Næringsliv