Tirsdag kommer svaret

Tirsdag får vi vite årsakene til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen - Foto: Scanpix
Børs

Finanskriseutvalgets utredning blir overlevert finansminister Sigbjørn Johnsen tirsdag 25. januar klokken 11.00. Utvalgets leder Jon M. Hippe vil da orientere om utvalgets forslag.Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2009, og har blant annet hatt som mandat å se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.

Nyheter
Børs