Vil betale utbytte

Indre Sogn Sparebank har lagt frem sine kvartalstall.

Foto: iStockphoto
Børs

I fjerde kvartal 2010 fikk Indre Sogn Sparebank et resultat før tap på 2,6 millioner kroner, mot 6,6 millioner kroner for et år siden. Driftsresultat før skatt ble på 1,5 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 4,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.Netto renteinntekter endte på 10,6 millioner kroner, mot 10,4 millioner kroner året før.Styret foreslår å betale et utbytte på 2,80 kroner pr. egenkapitalbevis.Her er tallene.

Nyheter
Børs