AF Gruppen lander kjempekontrakt

AF Gruppen skal bygge vei. Kontrakten er verdt godt over 800 millioner kroner.

Adm. direktør Pål Egil Rønn, AF Gruppen. Foto: Selskapet.
Børs

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Ringveg vest del II i Bergen, går det frem av en børsmelding.Ringveg vest omfatter en ny firefelts motorvei mellom Flyplassvegen og Liavatnet i Bergen. Arbeidene omfatter bygging av to tunnelløp og tilknytning til eksisterende vei.Kontraktsverdien er ca. 821 millioner kroner, eksklusive moms.Planlagt oppstart er i midten av mars 2011. Prosjektet skal ferdigstilles i april 2015.Kontrakten bidrar ikke til å sette fart på aksjen på Oslo Børs. Siste notering er 43,70 kroner, ned 1,1 prosent.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs