Blom vil hente 50 millioner

Bloms diskusjoner med obligasjonseierne har en positiv utvikling, men selskapet må hente inn 50 millioner kroner.

Børs

Blom er i diskusjoner med obligasjonseierne om sitt obligasjonslån "FRN Blom ASA Senior Secured Bond Issue 2009/2012"."Forhandlingene har en positiv utvikling og man sikter mot en løsning som vil sikre en tilfredsstillende likviditet og et sunt finansielt grunnlag for selskapet. En løsning vil innebære elementer som vil kreve vedtak av selskapets generalforsamling", fremgår det av en melding.Som en del av en løsning skal Blom søke å innhente minst 50 millioner millioner kroner i ny egenkapital, ogHvis Blom ikke lykkes med å innhente tegninger for slik ny egenkapital innen 30. april 2011, vil 50 millioner av obligasjonslånet bli omgjort til et konvertibelt lån, dog slik at hvis det blir klart før 30. april at fortrinnsrettsemisjon i nevnte størrelsesorden ikke vil bli gjennomført, så skal omgjøring finne sted på slikt tidligere tidspunktet.Basert på disse diskusjonene har styret i Blom i dag besluttet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt 18. mars 2011.Styret har besluttet å foreslå at Blom gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon av nye aksjer med bruttoproveny på ca 50 millioner. Antallet aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen, vil avhenge av tegningskursen som vil bli fastsatt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen.Styret foreslår også at Blom tar opp et konvertibelt lån på 50 millioner kroner. Dette lånet vil bli tatt opp gjennom en konvertering av 50 millioner kroner av selskapets eksisterende obligasjonslån "FRN Blom ASA Senior Secured Bond Issue 2009/2012". Lånet vil bare bli tatt opp dersom fortrinnsrettsemisjonen ikke er vellykket.Blom faller 2,1 prosent til 94 øre.Analytiker Peder Strand i SEB Enskilda har tidligere sagt at en emisjonskurs særlig over 50 øre vil forbløffe ham.

Nyheter
Børs