Færre søker om boliglån i USA

Færre amerikanere tar opp boliglån. Det er andre uke på rad med et fallende antall søknader.

Bolig til salgs på Key West, Florida, USA - Foto: Øystein Schmidt
Børs

Tall fra Mortgage Bankers Association, den amerikanske foreningen for boliglånsselskaper, viser at antallet boliglånssøknader blant medlemsbedriftene falt 9,5 prosent på ukebasis i uken som endte 11. februar. Det dreier seg om sesongjusterte tall. Det er andre uke på rad det rapporteres om færre søknader.Lånerenten holder seg over fem prosent, om lag ett prosentpoeng over nivået i oktober. Fastrenten på et lån på 30 år er nå 5,12 prosent, mot 5,13 foregående uke.

Nyheter
Næringsliv