- Høy fiskeoljepris er positivt

- Høyere fiskeoljepriser er positivt for Pronova Biopharma, sier analytiker Marianne Skeisvoll Bjørnsen i Argo Securities til HegnarOnline.

Børs

Under Pronova Biopharmas kvartalspresentasjon fredag ble det vektlagt at fiskeoljen har hatt en prisstigning på 40 prosent i 2010, noe som igjen får innvirkning på biotech-selskapet.- Utviklingen i fiskeoljeprisen i 2010 fører til at selskapet guider på en realisert pris på 1.1-1.2 millioner kroner per shippet tonn i 2011. Dette er en økning fra kontraktsprisene i 2010 på ca.15 prosent, sier analytiker Marianne Skeisvoll Bjørnsen i Argo Securities til HegnarOnline.Hun mener høyere fiskeoljepriser er positivt for Pronova.- Dette fordi kontraktene med selskapets amerikanske distributør GSK er knyttet til fiskeoljeprisen, og når prisen på fiskeoljen stiger, tilsier det en høyere kontraktspris neste år, sier Skeisvoll Bjørnsen.Selskapet har imidlertid også en råvarekostnad på Omega3 fiskeoljen ved produksjon av Omacor/Lovaza, noe som kan føre til at selskapet havner i skvis.- Prisstigningen på Omega3 fiskeoljen har vært høyere enn for fiskeoljen, men fordi det er en ikke-listet-pris er det vanskelig å si noe om korrelasjonen, og hvilken effekt dette vil få, sier Argo-analytikeren og fortsetter;- Pronova Biopharma vil trolig ikke havne i noen skvis i 2011 fordi de har betydelig med Omega3 fiskeolje på lager, men for 2012 kan vi se en skvis på marginene.Hun viser også til at alle Pronovas leveranser og salg til Europa ikke er knyttet til fiskoljeprisen, så her kan selskapet havne i skvis tidligere.Utsiktene er likevel umiddelbart positive.- Dersom dagens fiskeoljepriser holder seg stabilt i 2011 ligger kontraktsprisene an til å øke enda mer til neste år, sier Skeisvoll Bjørnsen.

Nyheter
Børs