Innsidekjøp i AF Gruppen

Nærstående til styreleder i AF Gruppen sikrer seg aksjer i selskapet.

AF Gruppen - logo
Børs

Tokanso AS har kjøpt 22.246 aksjer i AF Gruppen, opplyses det i en melding.Aksjene er kjøpt til en kurs på 42,49 kroner.Styreformann i A Gruppen, Tore Thorstensen, er styremedlem og nærstående til alle aksjonærer i Torkanso.

Nyheter
Børs