NattoPharma til værs etter melding

NattoPharmas obligasjonseiere er med på restrukturering. Aksjen stiger over 15 prosent.

Børs

NattoPharma skriver i en børsmelding torsdag at det fremsatte forslaget til restrukturering av obligasjonslånet fikk tilslutning fra samtlige stemmer på dagens obligasjonseiermøte.Ytterligere informasjon om gjennomføringen av restruktureringen av obligasjonslånet, herunder konverteringen av halvparten av lånet til egenkapital i selskapet, vil bli gitt når dette foreligger.Aksjen stiger 15,1 prosent til 38 øre.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs