Tap for Origio

Origio, tidligere kjent under navnet MediCult, tapte 10 millioner kroner i 2010.

Jesper Funding-Andersen, Origio-sjef. Foto: Finansavisen.
Børs

Origio, tidligere kjent under navnet MediCult, melder om et resultat etter skatt på minus 10,0 milllioner danske kroner i 2010, mot pluss 1,4 millioner kroner i 2009.Resultatet før skatt ble minus 3,7 millioner danske kroner, sammenlignet med 6,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 14,5 millioner danske kroner, mot 15,9 milioner kroner i 2009.Driftsinntektene beløp seg til 308,0 millioner danske kroner, sammenlignet med 265,7 millioner kroner året før.4. kvartalSelskapet fikk et resultat etter skatt på minus 14,9 millioner kroner i 4. kvartal 2010, mot minus 1,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,38 danske kroner, mot minus 0,06 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 12,6 millioner danske kroner, sammenlignet med minus 0,6 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 0,9 millioner danske kroner, mot 1,8 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 80,7 millioner kroner, sammenlignet med 61,7 millioner kroner i 4. kvartal 2009.Guiding: Det guides inntekter på 330-340 millioner danske kroner i 2011. EBITDA-marginen ventes å havne på 13-15 prosent. Capex estimertes til 10-15 millioner danske kroner.Her er rapporten

Nyheter
Børs