Warren Buffett, også kjent som verdens beste investor, har hentet ut enorme summer fra Burlington Northern. Ifølge Bloomberg har Berkshire Hathaway fått 12,53 milliarder kroner i utbytte fra selskapet i løpet av en periode på 13 måneder.Det skal være en tredobling av hva som har vært vanlig utbyttebetaling før Berkshire Hathaway investerte i selskapet i februar 2010.Pengene kommer godt med ettersom Buffett pådro seg en gjeld på 44,5 milliarder kroner i forbindelse med oppkjøp i selskapet.