Det har vært en rød start på det amerikanske aksjemarkedet. Et minutt etter at handelen tok til har den teknologitunge Nasdaq-indeksen gått ned 0,35 prosent og står i 2.691,59 poeng, mens Dow Jones står i 11.957,21 poeng etter en nedgang på 0,23 prosent.Japan har i dag blitt rammet av et kraftigst jordskjelv som ble målt til 8,9 på Richters skala. Jordskjelvet og tsunamien har ført til at flere kjernekraftanlegg og oljeraffinerier har måttet stenge.-Det er veldig vanskelig å si så tidlig hva nettoeffekten av dette jordskjelvet vil bli på oljemarkedet, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea, til HegnarOnline.-Det er også usikkert hvilken effekt tsunamien vil ha på den økonomiske veksten i Japan. Hvis dette demper veksten i en periode i en periode fremover, sier Saltvedt. Detaljhandelen i USA (ex biler) steg 0,7 prosent på månedsbasis i februar. Inkludert bilsalget økte detaljhandelen med 1,0 prosent. Det var ventet en økning på 0,7 prosent ex biler og 1,0 prosent med biler.