I dagens rapport fra TrendTech omtaler analysesjef Bjørn Inge Pettersen spillselskapet Funcom som dagens case.- Funcom viser en positiv utvikling og brøt i går opp fra en større triangel konsolideringsformasjon og ga med dette nytt kjøpssignal. Det ble også utløst kjøpssignal fra Parabolic-signalmodell som dermed er med og underbygger det ellers positive tekniske bildet aksjen nå viser, sier Pettersen.- Vi ser et kortsiktig (1-2 måneder) potensial for aksjen opp mot 11 kroner. På litt lenger sikt (12 måneder) ser vi et potensial for aksjen opp mot 15 kroner. Vi anbefaler å ha stop-loss ved 7,80 kroner, avslutter Pettersen.I skrivende stund omsettes aksjen for 9,85 kroner, opp 7,30 prosent. I løpet av den siste måneden har aksjen gått opp 30 prosent.I analysenytt fra Investtech, som vi viste til tidligere i dag, ble Funcom beskrevet som