I dagens rapport fra Apollo Markets anbefaler Oddbjørn Windstad kjøp av aksjer i Telenor, DnB NOR og Aker Solutions. RCL må derimot ta til takke med en salgsanbefaling.•Telenor er i en stigende trend fra 2009 og inne i en lang periode med positiv utvikling. I et kortsiktig perspektiv konsoliderer aksjen mellom 90 og 92,50 kroner. Det er sterk støtte rundt 90 kroner i form av klassisk horisontal støtte og bunnen av den stigende trenden. Kjøp rundt nåværende nivå kan antas å gi god risk/reward. Signal: Kjøp. Sist: 90,25. Kursmål: 95/100/105 Stop loss: 88,50/86.•DnB NOR er i en stigende trend fra mai i fjor, og dermed inne i en lengre periode med positiv utvikling. Aksjen har de siste dagene falt tilbake etter at motstanden på 87 kroner ble for sterk. Kursfall i en stigende trend representerer normalt en god kjøpsmulighet. Det er sterk støtte på 83,50. Signal: Kjøp. Sist: 84,05. Kursmål: 87/90 Stop loss: 81,90/70.•Aker Solutions brøt i forrige uke støtten på 120 kroner og den korte stigende trenden, og har nå falt mer enn åtte prosent fra toppnivåene tidligere i måneden. Aksjen er nå like over bunnen av en stigende trend fra september og støtten på 111,50. Våre modeller indikerer at støtten er sterk og at kursfallet bør benyttes til å kjøpe aksjen. Signal: Kjøp. Sist: 113,80. Kursmål: 120/125/130 Stop loss: 109.•Royal Caribbean Cruises utløste for en tid tilbake kraftig salgssignal da aksjen brøt halslinjen i en hode-og-skuldreformasjon. Fallet skjedde på forholdsvis høyt volum, noe som indikerer at større aktører selger aksjen. Dette er verdens mest kjente tekniske formasjon og den anses for å være meget pålitelig. Signal: Kortsiktig salg. Sist: 240. Kursmål: 200. Stop loss: 264Apollo Markets' analyser har typisk en tidshorisont på noen dager til noen uker. Meglerhuset opererer med kursmål og stop loss for flere tidshorisonter, beregnet på tradingorienterte og mer langsiktige aktører.