I dagens rapport fra Investtech beskrives SeaBird Exploration som en kjøpskandidat mens Austevoll Seafood får en salgsanbefaling.- SeaBird Exploration reagerer opp og er tilbake i den stigende trenden. Videre oppgang innenfor trenden indikeres, og ved reaksjoner tilbake ligger det nå støtte ved 2,84 kroner. Kursen er nå nær støtten, og dagens nivå bør derfor være en god inngang også på kort sikt. Det er god oppside; neste motstandsnivå ligger ved ca. fire kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Risikoen er dog høy, med en gjennomsnittlig kursendring pr. måned på 37 prosent. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier- Austevoll Seafood brøt den stigende trenden i forrige måned, falt ytterligere tilbake, og har nå brutt støttenivået ved 42 kroner. Aksjen er oversolgt på RSI, noe som indikerer at det snart bør komme en reaksjon opp. Det er i tifelle motstand ved 42 kroner, og først ved noteringer over dette nivået, vil det være et positivt signal. Det er lite støtte i nærheten av dagens kursnivåer, noe som øker risikoen. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat