I dagens rapport fra Investtech beskrives Biotec Pharmacon som en kjøpskandidat mens Sparebank 1 SR Bank får en svak salgsanbefaling på kort sikt.- Biotec Pharmacon viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 7,72 kroner i desember. Videre oppgang til 10,71 kroner eller mer er signalisert. Høyt volum nær kurstopper styrker aksjen. Etter at aksjen har falt tilbake på lavt volum siste måneden, bør dagens nivå være en god inngang også for kortsiktige investorer. Merk dog at dagsomsetningen kan være lav. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Sparebank 1 SR Bank har brutt den stigende trenden og gitt salgssignal fra en rektangelformasjon. Økende volum på dager med kursnedgang svekker egenkapitalbeviset på kort sikt. Det ligger støtte ved ca. 54,60 kroner. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Det er ikke registrert innsidehandler i selskapet siste 12 måneder. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Watch, avslutter Taugbøl.