I dagens rapport fra Investtech beskrives Totens Sparebank som en svak kjøpskandidat. På samme tidspunkt får PGS, TGS-Nopec og Jinhui Shipping en salgsanbefaling.- Totens Sparebank har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Dersom støtten ved gulvet i trendkanalen brytes, ligger neste støttenivå ved ca. 96 kroner, og et slikt trendbrudd vil signalisere en mer sidelengs utvikling. På oppsiden ligger det noe motstand ved 112 kroner. Banksjef Torleif Lilløy solgte alle sine egenkapitalbevis i TOTG i februar for 162.000 kroner, og banken er dermed negativ på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Petroleum Geo-Services har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og det er etablert et motstandsnivå rundt 93 kroner. Kursen reagerer ned fra dette motstandsnivået og har gitt salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon. Videre nedgang indikeres på kort sikt, og neste støttenivå ligger nå rundt 73 kroner. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. På lengre sikt indikerer bruddet på den stigende trenden en mer sidelengs utvikling. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.- TGS Nopec Geophysical viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det er imidlertid dannet en dobbel-topp-formasjon og gitt signal om videre nedgang til 124 kroner. Det ligger støtte ved ca. 127 kroner, og noteringer i dette området kan være en god kjøpsanledning. Aksjen er negativ på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier Taugbøl.- Jinhui Shipping ligger i en fallende trend på mellomlang sikt, og kursen har nå brutt ned gjennom støttenivået ved 18,70 kroner. Videre nedgang er dermed signalisert, og ved eventuelle reaksjoner opp, ligger det nå motstand ved 18,70 kroner. Økende volum under bruddet på støtten, styrker salgssignalet. Det er lite støtte under dagens kursnivå, noe som øker risikoen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at en innsider kjøpte aksjer i desember. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.