Bergen Group gjennomfører ifølge en børsmelding organisasjonsendringer og omfordeling av arbeidsoppgaver for å effektivisere konsernledelsen og samtidig styrke samordningen mellom divisjonene Skipsbygging og Maritim Service.Inge Tangeraas fratrer som konserndirektør for skipsbygging, samtidig som konserndirektør for Maritime Service, Terje Arnesen, også tillegges ansvaret for divisjon Skipsbygging. Endringene gjennomføres med umiddelbar virkning.- Bergen Group har siden etableringen for fire år siden vært gjennom en spennende vekstperiode som har stilt store krav til dedikerte lederressurser på konsernnivå. Nå er vi på vei inn i en ny vekstfase som forventes å stille økte krav til samordning mellom konsernets utlike divisjoner for å optimalisere lønnsomheten i konsernet totalt. Samtidig har vi på disse årene etablert gode drifts- og styringssystemer som gjør det mulig å gjennomføre kostnadseffektive tiltak i konsernledelsen, sier konsernsjef Pål Engebretsen i meldingen.