Oslo Axess-aktøren Aqua Bio Technology har hentet inn totalt 5.733.000 kroner ved å allokere 9,1 millioner nye aksjer til tegningskurs 0,63 kroner pr aksje.Dette skriver selskapet i en børsmelding. Emisjonen var rettet og selskapet mottok bestillinger for tegning av nye aksjer for et betydelig høyere antall aksjer enn tilgjengelig.Tilbudsperioden for emisjonen ble avsluttet 9. mars 2011 klokken 19, og det var Terra Markets som var tilrettelegger.Aqua Bio Technology har falt 20 prosent på Oslo Axess så langt i 2011.