Budtrøbbel i Ignis

Finisar Corporation ønsker å sluke norske Ignis. NeoPhotonics Corporation protesterer høylydt.

Publisert 31. mars 2011 kl. 09.44
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 08.42
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 157 ord
Scanpix
Onsdag ble det kjent at Ignis har mottatt et krav om voldgift fra NeoPhotonics Corporation. Tvisten knytter seg til en avtale hvoretter NeoPhotonics Corporation har forkjøpsrett til aksjene i Ignis' datterselskap Ignis Photonyx A/S hvis Ignis lykkes i å fremforhandle betingelser for et salg av IPX.NeoPhotonics Corporation hevder at etter betingelsene i avtalen vil budet fra Finisar Corporation om å kjøpe alle utestående aksjer i Ignis ASA utløse denne forkjøpsretten.Ignis er sterkt uenig i dette og anser at det ikke finnes noe rettslig grunnlag for kravet som er fremsatt av NeoPhotonics Corporation. NeoPhotonics Corporation eier 18,66 prosent av aksjene i Ignis gjennom sitt datterselskap Novel Centennial Limited.For en uke siden ble det kjent at Finisar på åtte kroner per aksje. Budet priser selskapet til 572 millioner kroner.Budet er 58,4 prosent over sluttkurs for Ignis-aksjen mandag 21. mars og 61,5 prosent høyere enn justert gjennomsnittlig volumvektet markedspris de seneste tre månedene.