I dagens rapport fra Nordea ber senioranalytiker Katrine Godding Boye leserne følge med på dagens nøkkeltall fra USA. Videre er det utviklingen i oljeprisen som vil få mye oppmerksomhet.- Svingningene i oljeprisen er for tiden den store driveren av markedene. I løpet av gårsdagen kom oljeprisen ned vel 3 USD/fat fra gårsdagens høyeste til om lag 112 USD/fat. Det ga oppgang i aksjemarkedene mot slutten av dagen og bra opp i USA. Asiatiske børser er også opp i natt. Lange renter i USA steg også noe, sier Boye.- Også i dag er nøkkeltallskalenderen svært tynn. Det mest interessante nøkkeltallet blir nok tysk industriproduksjon for januar. Gårsdagens tall for nye ordre i industrien tyder på at vekstlokomotivet Tyskland fosser frem i årets første måned etter tilbakegang i desember, sier senioranalytikeren.- Trolig hemmet kaldt vintervær aktiviteten på slutten av fjoråret. Konsensus er en vekst i industriproduksjonen på 1,7 prosent fra måned til måned i januar mot et fall på 1,5 prosent i desember, sier Boye.- Gårsdagens ordretall kan tyde på enda sterkere vekst enn konsensusanslaget. Industriproduksjonen i Tyskland har steget med knappe 20 % siden bunnen i begynnelsen av 2009 og befinner seg nå på et nivå som faktisk fortsatt er nesten 10 % under toppen fra begynnelsen av 2008, avslutter Boye.