Makro:Annet:Kilder: TDN Finans, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo Børs.
Japan: Industriproduksjon endelig januar ØMU: Industriproduksjon januar, kl. 11:00SSB: Regnskapsstatistikk for offentlig eide ikke-finansielle foretak, kl. 10:00 SSB: Bøndenes inntekt og formue, kl. 10:00 SSB: Byggekostnader for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, kl. 10:00 SSB: Elektrisitetstatistikk, kl. 10:00 SSB: Rapport: Hvordan overvåke pensjoneringsadferden, kl. 10:00 Norges Bank: Auksjon av statskasseveksler, kl. 11:00 Norges Bank: Offentliggjøring av auksjon for statsobligasjoner, kl. 12:00