Ferske oversikter og de 30 største aksjonærene i norske selskaper viser at Folketrygdfondet forrige uke dumpet store mengder aksjer i solselskapet REC.Folketrygdfondet, som i løpet av de tre ukene før forrige lastet opp med nesten 19 millioner aksjer i REC, har nå kvittet seg med 6 millioner aksjer.Fondet er fremdeles tredje største aksjonær i REC og har nå 39.735.526 aksjer - totalt 3,98 prosent.Dersom aktøren hadde forsatt å kjøpe REC i samme tempo forrige uke som de har gjort den siste tiden ville de blitt nødt til å flagge i solskapet. Andelen hadde da passert 5 prosent.REC stiger 9,81 prosent til 18,36 kroner mandag, blant annet drevet av jordskjelvet i Japan.